امضای تفاهمنامه همکاری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی