چگونگی پیگیری سوالات و مشکلات احتمالی مربوط به هنرکارت

به اطلاع اعضای محترم می رساند؛ شرکت هنرکارت بنیان ایرانیان بمنظور پاسخگویی به ابهامات و سوالات در خصوص هنرکارت، پیگیری مشکلات احتمالی اعضا در فرایند ثبت نام و دریافت خدمات اقدام به طراحی فرم پشتیبانی و پیگیری نموده است. 
اعضا از این پس می توانند سوالات و درخواست های خود را از طریق تکمیل فرم پشتیبانی و پیگیری به آدرس http://honar.cards/Support/Ticket با کارشناسان این مجموعه مطرح نمایید تا در اسرع وقت موارد بررسی و پاسخ مناسب ارائه شود.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی