دیدار با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه میبد، اردکان، بهاباد و بافق در سفر حمایتی مدیران صندوق اعتباری هنر به استان یزد

مدیران صندوق اعتباری هنر طی نوزدهمین سفر حمایتی خود به استان یزد  با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان های میبد، اردکان، بهاباد و بافق دیدار کردند.

مدیران صندوق اعتباری هنر که بمنظور دیدار و بررسی مسایل و مشکلات هنرمندان استان یزد به این استان سفر کرده اند طی دو روز گذشته با بیش از 100 نفر از هنرمندان شهرستان های میبد، اردکان، بهاباد و بافق دیدار کردند.
منصور وحیدی فر معاون اعضا صندوق اعتباری هنر گفت: بیش از 70 هزار هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار در سراسر کشور در صندوق اعتباری هنر عضو هستند که از این تعداد  930 نفر از هنرمندان این استان عضو صندوق اعتباری هستند. امیدواریم طی این سفر با شناسایی هنرمندان مستعد و کم برخوردار، اقدامات موثری در جهت رفاه حال اهالی فرهنگ، هنر و رسانه یزدصورت گیرد.
وحیدی فر با اشاره به صدور کارت هنر گفت: در راستای اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و بسط و گسترش خدمات دولت الکترونیک صندوق اعتباری هنر در صدد است با ایجاد یک پنجره ی واحد علاوه بر ثبت مشخصات تمامی هنرمندان، تمامی تعاملات مالی آنها از جمله وام، بیمه، کمک مستمری و... از نها دهای ذ یربط را پوشش دهد تا امکان بالا بردن عدالت در نحوه ی ارائه ی خدمات مالی به هنرمندان محقق شود.
وی در ادامه افزود: بر اساس این طرح به زودی کارت هنر برای اعضا صندوق اعتباری هنر صادر می شود. علاوه بر ارائه خدمات به اهالی فرهنگ و هنر از طریق این کارت به نوعی شناسه هنری نیز برای آنها محسوب شود.
وحیدی فر با اشاره به خدمات بیمه ای صندوق اعتباری هنر گفت: بیش از 55 هزار نفر در سطح کشور از طریق صندوق  برای استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی معرفی شدند. در 3 سال اخیر با هدف توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه ای،  بیش از 60 درصد به ظرفیت بیمه ای افزوده شده است. در استان یزد 497نفر از خدمات بیمه تامین اجتماعی و 341 نفر از بیمه درمان تکمیلی برخوردار هستند. طی این سفر مقدمات انجام امور بیمه  ای افراد واجد شرایط فراهم می شود.
معاون صندوق اعتباری هنر گفت: اهالی فرهنگ و هنر می توانند با مراجعه به سایت صندوق اعتباری هنر  از شرایط و نحوه عضویت و مزایای آن اطلاع کافی بگیرند و از طریق همین سایت هم ثبت‌نام کنند.
زهرا حق شعار، مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر نیز به سفرهای مستمر به استان‌ها و دیدار چهره به چهره با هنرمندان در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت : صندوق اعتباری هنر سفر به مناطق مختلف کشور و دیدار با هنرمندان را جزو وظایف خود می‌داند؛ دیدار چهره به چهره با فعالان فرهنگی و هنری فرصت خوبی برای مدیران فراهم می کند تا از نزدیک پیشنهادات و مطالبات اهالی فرهنگ و هنر را گوش دهند تا بتوانند در برنامه ریزی های خود مدنظر قرار دهند.
حق شعار افزود:  بیش از 70 هزار نفر هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار عضو صندوق اعتباری هنر هستند. در 3 سال گذشته نگاه ما به سمت استان های کشور معطوف شد و سعی کردیم توازنی درارائه خدمات میان تهران و سایر استان ها برقرار شود.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
تصاویر مرتبط