از سوی صندوق اعتباری هنر صورت گرفت؛ معرفی 2 هزار و 500 هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار به سازمان تأمین اجتماعی

در سه ماهه سوم سال جاری بیش از 2 هزار و 500 نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور از سوی صندوق اعتباری هنربه سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند.

سید حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق هنر با اعلام این خبر گفت: با توجه به وظیفه ذاتی صندوق در حمایت از پدیدآورندگان فرهنگی و هنری کشور طی 3 سال گذشته با برنامه ریزی دقیق، عمده توجه خود را به مسائل بیمه ای اهالی فرهنگ و هنر معطوف کردیم.
مدیرعامل صندوق هنر در ادامه افزود: در سال 95 تنها 1616 نفر از سوی صندوق به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند. در سال 96 با امضای تفاهم نامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی تعداد 11448 نفر برای دریافت خدمات بیمه ای معرفی شدند. در سال 97 بیش از 5 هزار و 500 نفر ودر نه ماهه سال 98 نیزطی سه مرحله تعداد 7 هزار و 775 نفر از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران کشور به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند.
وی با یادآوری توافق سازمان تامین‌ اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اعضای صندوق اعتباری هنر ضمن برخورداری از حمایت های مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، شامل فوت و بازنشستگی، از کمک ویژه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی معادل 10درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال، بابت حق بیمه ماهانه برخوردار می شوند و 8 درصد توسط فرد پرداخت می شود. سهم پرداختی صندوق اعتباری هنر در سال 98 برای حق بیمه هنرمندان سالانه 45 میلیارد تومان می باشد.
او در ادامه سخنانش با اشاره به ثمر نشستن برنامه های صندوق گفت: با توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه تامین اجتماعی طی 3 سال اخیر بیش از 60 درصد به ظرفیت جمعیت تحت پوشش بیمه نسبت به سال های قبل افزوده شده است و بدهی انباشته صندوق به سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل تسویه شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی