معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: خدمات صندوق اعتباری هنر در سه سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است

معاون حقوقی وزیر ارشاد گفت: امروز عملکرد صندوق اعتباری هنر نسبت به سال 92 که دولت تدبیر و امید تازه آغاز شده بود رشد خوبی داشته و در طول دو سال گذشته توجه به استان‌ها بیشتر شده است.

در ادامه اولین روز نشست سراسری نمایندگان استانی علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با اشاره به سفرهای استانی اش در طی 5 سال حضورش در معاونت توسعه وزارت فرهنگ و حضورش در استانها گفت:« بجز جنوب کرمان به همه استانها سفر کاری داشتم و اطلاعات زیادی از اصحاب فرهنگ وهنر داشتم. یکی از خلاهایی که می دیدم این بود که کمتر بحث مسائل هنرمندان در ادارات فرهنگ وهنر توجه می شد و حتی نماینده ای هم از صندوق اعتباری هنر در استانها وجود نداشت. با پیگیریهای مدیرعامل صندوق اعتباری هنراین موضوع انجام شد و در همه استانها اکنون این نمایندگان هستند که مشکلات را حل می کنند.در آن زمان خلا ها را سعی کردیم خودمان در معاونت توسعه و بخشی هم توسط صندوق هنر پر کنیم. اکنون که صندوق توجه ویژه ای به استانها دارد هم تعداد اعضا و هم تعداد بیمه تکمیلی و هم تسهیلات افزایش پیدا کرده است. در دوره آقای صالحی جلسه ای با مسوولان سازمان برنامه و بودجه داشتیم در آنجا مطرح شد که قبلا بالای 18 هزار نفر هنرمند بیمه شده بود و  اکنون بالاتر از 42 هزار نفر(با احتساب بیمه شدگان از محل هدفمندی یارانه ها) بیمه تأمین اجتماعی و همچنین بیمه تکمیلی هم آمارش افزایش یافت.مسوولین کمک کردند تا حمایت از اصحاب هنر تقویت شد.»
او درادامه سخنانش تصریح کرد:«اهالی فرهنگ وهنر یکی از مشکلاتشان مشکلات اقتصادی است. از آن مهمتر دیدن آنها و تکریم شأن آنها و ارتباط عاطفی ایجاد کردن با آنهاست.این مسأله در مورد هنرمندان پیشکسوت هم وجود دارد. با این سفرها این ارتباط عاطفی و تکریم ها به وجود می آید. باید مدیران استانها هرچند امکانات ونیرویشان کم است، اما این ارتباط عاطفی را باید برقرار کنند.»
کاراندیش در خصوص ارتباطش با نمایندگان مجلس و حل مشکلات اصحاب فرهنگ وهنر تصریح کرد:«سعی کردم در کسوت معاونت حقوقی با نمایندگان صحبت کنم تا در بحث استانها مشکلات مرتفع شود.در سال گذشته توانستیم 113 میلیارد تومان اعتبار نقدی برای وزارتخانه در مجلس ایجاد کنیم.»
معاونت حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ در ادامه سخنانش از تخصیص بودجه کمتر در سال آینده به بخش فرهنگ وهنر خبر داد و تصریح کرد:«در خصوص بحث بودجه علیرغم اینکه اعتبارمان نسبت به گذشته خوب بوده است، اما در بودجه کلان کشور به دلیل مشکلات بودجه ای و کم شدن درآمد حاصل از نفت در کشور تخصیص ها خیلی کمتر شده است.سال گذشته 82 و نیم درصد به ما اختصاص داده شد اما امسال بحث 70 درصد بحث شده است و رقم این بودجه خیلی کم است. البته با وجود اینکه ردیف اصلی بودجه همان رقم 82 و نیم درصد بوده است اما در نهایت سقف بودجه همان 70 درصد در نظر گرفته شد. با این حال صندوق هنر 85  الی 90 درصد بودجه دریافت می کند. آن هم به دلیل رسیدگی به هنرمندان.ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. باید این دوران را مدیریت کنیم تا بگذرد. امسال آمار این است و سال آینده هم 10 درصدکاهش اعتبار دارد. بنابر این اینجا نقش مدیریتی همه ما مهم است  تا با حداقل اعتبارات  مدیریت کنیم. گاهی روابط عاطفی خلا کمبود اعتبارات را جبران می کند. سفرهایی که آقای وزیر به استانها می کنند سفرهای خوبی است و در جهت تقویت امکانات استانهاست.»


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی