صندوق اعتباری هنر برترین پشتیبان هنرمندان کشور

صندوق اعتباری هنر با هدف حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،براساس تکلیف برنامه سوم توسعه و در راستای سیاست انتقال بخشی از تصدی های دولتی با تصویب هیات وزیران در جلسه مورخ 12/5 /1382 رسما تشکیل شد.
هدف اصلی صندوق اعتباری هنر، به اعتبار ماده یک اساسنامه آن  و مطابق قانون و مقررات جاری، حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در قالب ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی، پرداخت کمک مستمری و تکریم، پرداخت وام و نیز حمایت از بیماری های خاص هنرمندان می باشد.
توجه: 
لازم است آن دسته از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران واجد شرایط که خواستار عضویت در صندوق اعتباری هنر هستند از طریق معاونت های تخصصی، صنوف فرهنگی و هنری حوزه کاری خود به صندوق معرفی و بدون رفت و آمد شهری و حضور در ساختمان مرکزی، با مراجعه به پایگاه اینترنتی این صندوق به نشانی www.honarcredit.ir نسبت به انجام تشریفات اداری وتکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام و پس از به عضویت درآمدن صندوق از خدمات یاد شده بهره مند شوند.

روش عضویت در صندوق:
ورود به صحفه اصلی سایت > کلیک منوی عضویت در بالای صفحه > تکمیل اطلاعات شخصی در پروفایل

 

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی