آغاز پالایش و تکمیل طرح پرداخت کمک مستمری هنرمندان

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، این صندوق در نظر دارد "طرح پرداخت کمک مستمری هنرمندان" را تکمیل، پالایش و بانک اطلاعاتی مشمولین طرح را در قالب گروه‌های تخصصی دسته بندی کند، به همین منظور واجدین شرایط لازم است از تاریخ 1394/5/5 تا پایان مردادماه بامراجعه به پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری هنربه نشانی www.honarcredit.irنسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات پروفایل خود اقدام کنند.
با این پالایش ومطابق شیوه نامه مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این پس تنها افراد واجد شرایط از مزایای طرح بهره مند خواهند شد و این امکان را برای صندوق فراهم می سازد تا در آینده نسبت به افزایش رقم پرداختی و نیز پذیزش افراد جدید اقدام کند.

روابط عمومی منبع: روابط عمومی