معرفی نامه‌های صنفی قابل قبول از طرف صندوق اعتباری هنر

معرفی نامه و کارت صنفی اخذ شده به غیر از سازمان‌ها و خانه‌های نامبرده ، نامعتبر شناخته شده و رد صلاحیت می‌گردد. 

صرفا نامه‌هایی صادر شده از سازمان‌ها و خانه‌های ذیل به صندوق که دال بر تایید صلاحیت هنری فرهنگی متقاضی باشد مورد تایید صندوق  است.


- معاونت نویسندگان (با امضای آقای صالحی ) 

- معاونت هنری

- اداره کل مطبوعات (با امضای آقای محرابی)

- خانه سینما 

- خانه کتاب

-خانه تئاتر

-خانه موسیقی

-مؤسسه هنرهای تجسمی

-مرکز هنرهای نمایشی

-معاونت قرآنی - دفتر قرآن و عترت استان (الزاماً می بایست معرفی نامه در سامانه معاونت قرآن و عترت ثبت شده باشد)


* لازم به ذکر است کارت صنفی معتبر اخذ شده از سازمان‌ها و خانه‌های مذکور که دارای تاریخ اعتبار باشند نیز پذیرفته خواهد شد.  

قابل توجه است که عضو محترم می‌بایست تصویر مدرک معتبر (معرفی نامه / کارت صنفی)  را در پروفایل خود در قسمت اطلاعات مربوط به زمینه فعالیت بارگزاری نماید. همچنین اگر از کارت صنفی استفاده شود می‌بایست هر دو سمت کارت صنفی در یک تصویر اسکن و بارگزاری شود به‌طوری‌ که تاریخ اعتبار آن حتما قابل رویت باشد.  

*شایان ذکر است متقاضیان محترم استانی که دارای کارت صنفی معتبر نیستند، می بایست از طرف اداره کل ارشاد استان خود با امضای مدیرکل به صندوق معرفی نامه ارائه دهند. در نامه می بایست صراحتاً به زمینه فعالیت متقاضی اشاره شود. 

 
مدیر سیستم منبع: روابط عمومی