تکمیل مشخصات عضویت

به اطلاع تمامی اعضای محترم صندوق که جهت تکمیل اطلاعات پروفایل شخصی خود به سایت فرآخوانده شده اسن می رسد که ابتدا از طریق لینک ورود، وارد پروفایل خود شوند.  پس از ورود به پروفایل و هنگام تکمیل اطلاعات ثبت نام دقت لازم را بعمل آورده و کلیه فیلدهای فرم ثبت نام را با دقت تکمیل نمایند. عدم تکميل فرم ثبت نام ، يا درج اطلاعات ناقص موجب عدم نهایی شدن ثبت نام مي گردد. 

آن دسته از اعضای محترمی که در ورود به پروفایل خود مشکل دارند، می بایست به اطلاعیه ای در همین خصوص که در سایت مندرج شده است، مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است به صورت هفتگی با استفاده از پیامک نقص پروفایل به اطلاع اعضا خواهد رسید. این اطلاع رسانی ۳ بار انجام خواهد شد  و سپس پرونده های ناقص نامعتبر و بیمه تامین اجتماعی نیز برای پرونده ای ناقص لغو خواهد شد. از این رو تاکید می شود در اسرع وقت نسبت به تکمیل پروفایل خود اقدام نمایید. 


مدیر سیستم منبع: روابط عمومی