اخبار

سیدزاده گفت: از اعضای صندوق اعتباری هنر به عنوان پرچمداران فرهنگی جامعه، درخواست می کنیم برای حفظ سلامت خود و دیگران به پویش من ماسک می زنم بپیوندند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر خبر داد: بیمه درمان تکمیلی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه به طور رایگان تا 31 شهریور تمدید شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 104