اخبار

در دیدار مدیران صندوق اعتباری هنر با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه اردبیل بر تسهیل و تسریع ارائه خدمات به هنرمندان این استان تأکید شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
مسئولان صندوق اعتباری هنرمندان با حضور در اردبیل به بررسی مشکلات هنرمندان این استان می پردازند.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

در ادامه برنامه های دیدار و حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور مدیران صندوق اعتباری هنر در ادامه سفر به استان اردبیل با فعالان فرهنگی و هنری شهرستان های اردبیل، بیله سوار، پارس آباد و دشت مغان دیدارکردند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

اعضای هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر با غلامرضا سلیمانی، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 93