بیمه پایه هنرمندان شهرهای پلدختر و معمولان تا یک سال رایگان است

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: بیمه پایه اهالی فرهنگ و هنر مناطق سیل زده پلدختر و معمولان  به مدت یک سال از سوی صندوق اعتباری هنر رایگان است.

سیدحسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در دیدار با هنرمندان پلدختر بیان کرد:  امسال شاهد خسارات سنگین ناشی از سیل در مناطق مختلف کشور بودیم متاسفانه تاکنون پیامدهای آن گریبانگیر مردم این مناطق است.
سیدزاده اظهار داشت: صندوق اعتباری هنر همگام با دیگر زیرمجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سعی در حمایت از هنرمندان سیل زده این مناطق دارد تا با کمک دیگر نهادهای کشور مشکلات هرچه سریعتر مرتفع شود.
ایشان افزود: از نخستین روزهای این حادثه از طریق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و نماینده صندوق در این استان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات هنرمندان ساکن درمناطق آسیب دیده قرار گرفتم. سعی ما براین است با توجه به امکانات صندوق اقدامات موثری در حل مشکلات هنرمندان عضو صندوق در این مناطق صورت پذیرد.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به وظیفه صندوق در حمایت از هنرمندان سراسر کشور گفت: بیمه پایه هنرمندان شهرستان پلدختر و معمولان که از سوی صندوق اعتباری هنر به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند به مدت یکسال رایگان است. 
گفتنی است؛ مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در جریان سفر خود به استان لرستان با هنرمندان پیشکسوت این استان از جمله عزیزاله نادری(شاعر)، محمد سیف زاده( کارگردان و نویسنده)، عزیز بیرانوند(شاعر)، خانواده سپهوند( موسیقی) و استاد محمد میرزاوندی( خواننده آهنگ حماسی دایه دایه) و محمد حسن کاکاوندی، دیدار و گفت و گو کرد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی