اخبار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه، اعضای هیات مدیره صندوق هنر را منصوب کرد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با مدیرعامل و هیات مدیره صندوق هنر بر ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند بودن امور در این صندوق تاکید کرد.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با صدور پیامی درگذشت پدرگرامی آقای سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تسلیت گفت.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدحسـین سیدزاده به عنوان مدیرعامل صندوق اعتباری هنر منصوب شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 56