اخبار

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

سید حسین سیدزاده در دیدار با فرود گرگین پور موسیقی‌دان و از نوازندگان ایل قشقایی گفت: موسیقی نواحی  برخاسته از دل مردم و میراث دار گنجینه باارزش آواها و نواهای اصیل این سرزمین هستند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
سیدحسین سیدزاده روز گذشته به دیدار استاد حسین دهلوی پیشکسوت حوزه موسیقی رفت.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

صندوق اعتباری هنر تاکنون طی 19 مرحله خسارت‌ بیمه درمان تکمیلی را به حساب بیمه شدگان واریز نموده است. 

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 75