اخبار

براساس اظهارات مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، این صندوق امسال اقدام به ارائه تسهیلات ویژه بیمه تکمیلی به اعضای خود با سه طرح مختلف و نازل ترین قیمت نموده است.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

نشست هم اندیشی روسای انجمن های تجسمی با مدیر عامل صندوق اعتباری هنر در محل انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برگزار شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

صندوق اعتباری هنر امسال برای اولین بار بیمه تکمیلی را در قالب سه طرح تفکیک شده با قیمت ها و تسهیلات متفاوت به اعضای خود ارائه می‌دهد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

کانال رسمی صندوق اعتباری هنر در نرم افزار پیام رسان تلگرام راه اندازی شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
نام نویسی بیمه درمان تکمیلی  ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران کشور آغاز شد.
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 58