اخبار

روابط عمومی منبع: روابط عمومی

صندوق اعتباری هنر طی پیامی درگذشت علی معلم، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه دنیای تصویر را تسلیت گفت.

روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان صندوق اعتباری هنر با صدور پیامی درگذشت برادرگرامی آقای روح اله خدارحمی عضو هیأت مدیره این صندوق را تسلیت گفتند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 56