اخبار

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از افزایش مبلغ طرح تکریم به میزان ۴ برابر خبر داد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

 آثاری که در نمایشگاه دامون‌فر به نمایش درآمدند تابلوهای بسیار متنوعی بودند که رویکرد‌های متفاوت نسل جدید هنرمندان نقاش ایران را به نمایش می‌گذاشتند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر درراستای خدمت‌رسانی به هنرمندان ناشناس کشور، پیشنهاد داد تا معرفی آنان به یک پویش تبدیل شده و همه ایرانی‌ها به صندوق اعتباری هنر  دراین زمینه کمک کنند. 

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

طی ماه جاری بیش از 2 هزار نفر  از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور به جمع بیمه شدگان صندوق اعتباری هنر پیوستند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 84