اخبار

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

در ادامه برنامه های دیدار و حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور مدیران صندوق اعتباری هنر با سفر به استان کرمانشاه از مناطق زلزله زده این استان بازدید کردند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

جمعی از هنرمندان  شناخته شده و پیشکسوت استان های کشور ، به دعوت مدیرعامل «صندوق اعتباری هنر» به تهران آمدند و مهمان این صندوق شدند.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان از حضور مدیران صندوق اعتباری هنر در همایش دوروزه اصحاب فرهنگ و هنر استان سیستان و بلوچستان تقدیر کرد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی
Page 1 of 70